1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

PEJABAT KESIHATAN KANGAR

VISI

Pejabat Kesihatan Kangar akan mengembeling tenaga ke arah kesihatan penduduk negeri Perlis yang lebih baik.

MISI

Pejabat Kesihatan Kangar akan menerajui dan berusaha bersama-sama untuk memudahkan dan membolehkan penduduk Perlis:

 • Mencapai sepenuhnya potensi mereka dalam kesihatan .
 • Menghargai kesihatan sebagai aset paling berharga.
 • Mengambil tanggungjawab dan tindakan positif demi kesihatan mereka.

Dengan Cara:

 • Mengutamakan pelanggan.
 • Saksama.
 • Tidak mebebankan.
 • Cekap.
 • Wajar mengikut teknologi.
 • Boleh disesuaikan mengikut persekitaran.
 • Inovatif.

Dengan menekankan:

 • Sifat penyayang, profesionalisme dan kerja berpasukan.
 • Sifat menghormati maruah insan.
 • Penglibatan masyarakat.