1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

VISI DAN MISI PEJABAT KESIHATAN KANGAR


VISI

Pejabat Kesihatan Kangar akan mengembeling tenaga ke arah kesihatan penduduk negeri Perlis yang lebih baik.

MISI

Pejabat Kesihatan Kangar akan menerajui dan berusaha bersama-sama untuk memudahkan dan membolehkan penduduk Perlis:

 • Mencapai sepenuhnya potensi mereka dalam kesihatan .
 • Menghargai kesihatan sebagai aset paling berharga.
 • Mengambil tanggungjawab dan tindakan positif demi kesihatan mereka.

Dengan Cara:

 • Mengutamakan pelanggan.
 • Saksama.
 • Tidak mebebankan.
 • Cekap.
 • Wajar mengikut teknologi.
 • Boleh disesuaikan mengikut persekitaran.
 • Inovatif.

Dengan menekankan:

 • Sifat penyayang, profesionalisme dan kerja berpasukan.
 • Sifat menghormati maruah insan.
 • Penglibatan masyarakat.

Maklumat Pejabat Kesihatan Kangar

Visi dan Misi | Pejabat Kesihatan Kangar…

Visi dan Misi | Pejabat Kesihatan Kangar… (12913)

(Pejabat Kesihatan Kangar) 2012-03-20 04:13:43

VISI DAN MISI PEJABAT KESIHATAN KANGAR VISI Pejabat Kesihatan Kangar akan mengembeling tenag…

Read More...

Carta Organisasi | Pejabat Kesihatan Kangar…

Polisi Kualiti | Pejabat Kesihatan Kangar…

Polisi Kualiti | Pejabat Kesihatan Kangar… (2440)

(Pejabat Kesihatan Kangar) 2012-03-20 05:53:05

POLISI KUALITI PEJABAT KESIHATAN KANGAR   Kami adalah KOMITED manjadikan Pejabat Kesihatan Dae…

Read More...

Dasar Keselamatan dan Kesihatan…

Dasar Keselamatan dan Kesihatan… (4455)

(Pejabat Kesihatan Kangar) 2012-03-20 05:54:59

DASAR KESELAMATAN DAN KESIHATAN Kementerian Kesihatan Malaysia Adalah menjadi dasar, Kementerian…

Read More...