Berita Aktiviti

Jabatan Kesihatan Negeri Perlis

Carian Lain

13 September 2017 : Pendekatan holistik melalui interaksi, perhubungan yang mesra, telus, cekap untuk mempertingkatkan kualiti perkhidmatan diantara Unit Sumber Manusia (Perkhidmatan) dan Kakitangan Pejabat Pengarah Kesihatan Negeri Perlis.

Mendapat maklumbalas dan cadangan penambaikan mutu perkhidmatan kepada kakitangan. Memberi peluang kepada kakitangan selain daripada sibuk menjalankan tugas harian mereka juga berpeluang menyemak rekod perkhidmatan peribadi mereka.

 

Save