Logo

Kenali Logo Kami
image
MOTO – “Kami Sedia Membantu” yang membawa makna: (Kami) - Semua anggota Kementerian Kesihatan Malaysia bekerja sebagai satu pasukan untuk mencapai matlamat yang sama. (Sedia) - Sentiasa bersiap sedia untuk memberi perkhidmatan secara profesional. (Membantu) - Ikhlas semasa memberi bantuan dan menjalankan tugas.
image
Logo Rasmi Jabatan