#

Bahagian

Indikator

Jan-Mac

April-Jun

Julai-September

Oktober-Disember

Jumlah Keseluruhan

Jumlah Pencapaian

Peratus Pencapaian

1.

BAHAGIAN PENGURUSAN

Memaklumkan akuan penerimaan aduan kepada pengadu dalam tempoh 1-3 hari bekerja selepas aduan diterima mengikut saluran penerimaan aduan.

             

2.

BAHAGIAN PENGURUSAN

Menyelesaikan siasatan aduan dalam tempoh 15 hari bekerja dari tarikh aduan yang lengkap dgn maklumat pengadu diterima.

             

3.

BAHAGIAN PENGURUSAN

Menyelesaikan bayaran bil dalam tempoh 14 hari daripada tarikh dokumen lengkap diterima.

             

4.

BAHAGIAN PERUBATAN

Memastikan 100% permohonan penubuhan Lembaga Perubatan dikemukakan ke hospital dalam masa tiga(3) hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.

             

5.

BAHAGIAN PERUBATAN

Memastikan keputusan permohonan penyediaan Pasukan Pelindungan Perubatan bagi acara-acara tertentu dimaklumkan kepada pemohon dalam masa tiga (3) hari bekerja dari tarikh permohonan diterima.

             

6.

BAHAGIAN PERUBATAN

Mengemukakan Laporan Lembaga Perubatan kepada pemohon dalam tempoh 6 minggu dari tarikh permohonan lengkap.

             

7.

BAHAGIAN FARMASI

Setiap permohonan baru dan pembaharuan lesen atau permit akan diproses dan dikeluarkan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.

100%

(29/29)

100%

(3/3)

100%

(6/6)

100%

(1/1)

39

 

39/39

 

100%

 

8.

BAHAGIAN KESIHATAN AWAM

Setiap permohonan untuk laporan atau ulasan teknikal diberi maklumbalas dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan.

             

9.

BAHAGIAN KESIHATAN AWAM

Setiap permohonan untuk bantuan teknikal seperti penceramah kursus atau ahli panel forum/seminar diberi maklumbalas dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan.

             

10.

BAHAGIAN KESIHATAN AWAM

Setiap permohonan untuk pameran dan bahan promosi kesihatan diberi maklumbalas dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan.

             

11.

BAHAGIAN KESIHATAN PERGIGIAN

Menyelesaikan siasatan aduan dalam tempoh 15 hari bekerja dari tarikh aduan yang lengkap dengan maklumat pengadu diterima.

100%

(1/1)

100%

(2/2)

100%

(1/1)

Tiada

 

4

 

4

 

100%

 

12.

BAHAGIAN KESIHATAN PERGIGIAN

Baucer bayaran (Bil dan Tuntutan) akan dibayar dengan segera tidak lewat dari 14 hari dari tarikh ianya diterima dengan lengkap dan sempurna.

99.40%

166/167

100%

350/350

100%

244/244

100%

345/345

1106

 

1105

 

99.91%

 

13.

BAHAGIAN KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN

Memastikan semua premis makanan yang diperiksa dan didapati markah kurang daripada 50% ditutup.

             

14.

PEJABAT KESIHATAN DAERAH

               

15.

HOSPITAL TUANKU FAUZIAH

Klik Di Sini