Statistik Bilangan Staf

Jabatan Kesihatan Negeri Perlis

KAKITANGAN JABATAN KESIHATAN NEGERI PERLIS 2015

FAKTA KESIHATAN 2016

PROGRAM

TERTINGGI KHAS

PENGURUSAN & PROFESIONAL

SOKONGAN I

SOKONGAN II

 JUMLAH

PENGURUSAN NEGERI  1  11  52  11  75
KESIHATAN AWAM  0  27  14  2  43
PKD KANGAR  3  108 700  205  1016
PERUBATAN  0  7  4  1 12
HOSPITAL TUANKU FAUZIAH  11  471  1176  347 2005
PERGIGIAN  0  61  189  62  312
FARMASI  0  21  4 3  28
KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN  0  15  60  4 79
JUMLAH PENGISIAN 15  721  2199  635 3570
JUMLAH PERJAWATAN 17 779 2351 702 3849

NISBAH ANGGOTA KESIHATAN KEPADA PENDUDUK NEGERI PERLIS 2015

JUMLAH PENDUDUK NEGERI PERLIS: 246,000 ORANG

FAKTA KESIHATAN 2016

JAWATAN

KERAJAAN SWASTA JUMLAH NISBAH
PEGAWAI PERUBATAN 398 46 444 1:554
PEGAWAI PERGIGIAN 61 7 68 1:3531
PEGAWAI FARMASI 112 17 129 1:1906
JURURAWAT TERLATIH 852 40 892 1:275
JURURAWAT MASYARAKAT 346 0 346 1:711
PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN 192 0 192 1:1281

Sumber:

  1. Unit Sumber Manusia, Bahagian Pengurusan, JKN Perlis.
  2. UKAPS, Bahagian Perubatan, JKN Perlis.
  3. Bahagian Farmasi, JKN Perlis.
  4. Jabatan Perangkaan Negeri Perlis