Pemberitahuan & Berita

Jabatan Kesihatan Negeri Perlis

Carian Lain

Sebagai tambah nilai kepada perkhidmatan sedia ada, Bahagian Penguatkuasaan Farmasi, KKM (BPFKKM) akan menggunakan satu medium baru dalam hebahan melalui penggunaan Pesanan Khidmat Ringkas (SMS) bermula Julai 2020 bagi:
  1. Pemakluman keputusan permohonan kelulusan iklan ubat 
  2. Pemakluman berkenaan pembatalan langganan nombor telefon bagi penjual ubat-ubatan yang melanggar undang-undang yang dikuatkuasakan oleh BPFKKM
  3. Hebahan berkenaan kesedaran kepada penjual/pengiklan ubat agar mematuhi undang-undang yang dikuatkuasakan oleh BPFKKM
 
Maklumat lanjut sila layari https://www.pharmacy.gov.my