Lain-Lain Informasi

Kesihatan Negeri Perlis

NO SEBUTHARGA

PEROLEHAN

SYARIKAT YANG BERJAYA

HARGA TAWARAN (RM)

TEMPOH KONTRAK/SIAP

JKNPS/SH/2018/01

MEMBEKAL TONER DAN CARTRIDGE PENCETAK KE JKN PS

REWANAS SDN BHD

356,791.00

2 TAHUN

(15.4.18 – 14.4.20)