Teks Ucapan Pengarah

YBrs. Dr. Sirajuddin bin Hashim
Pengarah Kesihatan Negeri Perlis