Bahagian Perkhidmatan Farmasi

 

BAHAGIAN PERKHIDMATAN FARMASI NEGERI PERLIS

Terdiri dari 3 cawangan :

 1. Cawangan Pengurusan Farmasi (CUF)
 2. Cawangan Amalan & Perkembangan Farmasi (CPF)
 3. Cawangan Penguatkuasa Farmasi (CAPF)

1. CAWANGAN PENGURUSAN FARMASI (CUF)

 • Menguruskan hal-hal pentadbiran berkaitan program farmasi di peringkat negeri dan berhubung secara langsung dengan Jabatan Kesihatan Negeri & Program Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia
 • Menguruskan hal-hal berkaitan sumber manusia di peringkat PTJ. Jumlah perjawatan di BPF Perlis adalah seramai 30 kakitangan ( 23 pegawai farmasi & 7 anggota sokongan)
 • Menguruskan hal-hal berkaitan kewangan kerana Bahagian Perkhidmatan Farmasi Negeri Perlis berstatus PTJ 2.

2. CAWANGAN AMALAN & PERKEMBANGAN FARMASI (CAPF)

Fungsi Cawangan Amalan & Perkembangan Farmasi

Terbahagi kepada 3 unit iaitu:

2.1)    Unit Pengurusan Farmasi Logistik

 • Memantau prestasi perkhidmatan oleh syarikat konsesi dalam pembekalan ubat dan bukan ubat APPL untuk penambahbaikan perkhidmatan.
 • Mengumpul dan menganalisa data-data perolehan bagi tujuan perancangan dan penambahbaikan pengurusan logistik farmaseutikal.
 • Merancang dan menyelaras pengurusan amalan perolehan dan pengurusan stor hospital dan klinik kesihatan.

2.2)    Unit Penjagaan Farmaseutikal

 • Merancang, menyelaras dan memantau perkhidmatan farmasi di peringkat hospital dan klinik kesihatan bagi memastikan penyediaan, pembekalan dan pendispensan ubat yang tepat dan selamat kepada pesakit.
 • Merancang, memperkembangkan serta menyelaras
  perkhidmatan penjagaan farmaseutikal (seperti kaunseling ubat-ubatan, MTAC dan perkhidmatan farmasi klinikal) bagi pesakit di fasiliti hospital dan KK.Memantau proses implementasi polisi, dasar dan garis panduan di fasiliti KKM.

2.3)    Unit Penggunaan Ubat Berkualiti

 • Merancang, memantau dan menganalisis aktiviti pendidikan mengenai ubat-ubatan dan penyediaan akses maklumat ubat-ubatan untuk orang awam.
 • Memberi pendidikan kepada orang awam mengenai cara penggunaan ubat berkualiti supaya kefahaman dan pengetahuan mengenai ubat-ubatan ditingkatkan untuk menggalakkan kepatuhan dan hasil rawatan yang baik.
 • Menyediakan maklumat ubat-ubatan yang tepat, tidak berat sebelah dan relevan untuk disebarkan kepada orang awam.