Bahagian Kesihatan Awam

 

FUNGSI BAHAGIAN

 • Menyediakan kemudahan penjagaan kesihatan asas yang berkualiti kepada individu dan komuniti bagi membantu mereka  mencapai dan mengekalkan tahap kesihatan yang optimum
 • Mempromosikan kepada individu dan masyarakat berkaitan  amalan kesihatan serta gaya hidup sihat
 • Menyediakan perkhidmatan pencegahan, promotif, kuratif dan rehabilitatif secara integrasi di semua peringkat perkhidmatan kesihatan.
 • Melaksanakan dan menguatkuasakan peraturan untuk memulihara kesihatan awam

Program Kesihatan Awam merangkumi penjagaan kesihatan individu, keluarga dan masyarakat. Program kesihatan awam terdiri daripada:

 • Perkhidmatan Kesihatan Keluarga
 • Perkhidmatan Kesihatan Primer
 • Pemakanan
 • Kawalan Penyakit Berjangkit
 • Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit
 • Kawalan Penyakit Bawaan Vektor
 • Kawalan Penyakit AIDS / STD
 • Kawalan Penyakit Tibi / Kusta
 • Entomologi dan Pest
 • Kesihatan Pekerjaan & Alam Sekitar
 • Bekalan Air dan Kebersihan Alam Sekeliling Luar Bandar
 • Promosi Kesihatan
 • Inspektorat & Penguatkuasaan
 • Perkembangan Kesihatan Awam