Bahagian Pengurusan

 

PENGENALAN

  • Memberi perkhidmatan pentadbiran dan pengurusan yang cepat, berkesan dan berkualiti.
  • Salah satu komponen utama yang mendokong kepada pencapaian visi dan misi Jabatan.
  • Melaksanakan pelbagai inisiatif untuk memperkukuhkan dan memantapkan sistem penyampaian sedia ada serta menyokong pelaksanaan program bahagian-bahagian lain.
  • Tulang belakang kepada Jabatan Kesihatan Negeri Perlis terutama dalam pengurusan sumber manusia, pengurusan kewangan, pengurusan teknologi maklumat dan pembangunan jabatan.

CARTA ORGANISASI BAHAGIAN PENGURUSAN

KOMPONEN UTAMA BAHAGIAN PENGURUSAN