Fasiliti Kesihatan

Negeri Perlis

Fasiliti Kesihatan Di Negeri Perlis

Jalan Raja Syed Alwi | 01000 Kangar | Perlis | No. Tel: 04-9773333 | Fax: 04-9760764/04-9774855
Jalan Abi Tok Hashim | 01000 | Kangar | Perlis | No. Tel: 04-9761388 , 04-9761979 | Fax: 04-9774517
Hospital Tuanku Fauziah | Jalan Kolam | 01000 Kangar | Perlis | No. Tel: 04-9738000 | Fax: 04-9767237

Kinik Kesihatan Negeri Perlis

No. Tel: 04-9778333 | Fax: 04-9779019
No. Tel: 04-9456237 | Fax: 04-9456237
No. Tel: 04-9861177 | Fax: 04-9861177
No. Tel: 04-9861169 | Fax: 04-9869080
No. Tel: 04-7940216 | Fax: 04-7940216
No. Tel: 04-9381355 | Fax: 04-9385249
No. Tel: 04-9490333 | Fax: 04-9490333
No. Tel: 04-9854259 | Fax: 04-9854259
No. Tel: 04-9807214 | Fax: 04-9807214

Klinik-klinik Desa Di Negeri Perlis

No. Tel: 04-9777790
No. Tel: 04-9774351
No. Tel: 04-9782575
No. Tel: 04-9867306
No. Tel: 04-9381799
No. Tel: 04-9864957
Klinik Desa Felda Chuping
No. Tel: 04-9862540
No. Tel: 04-9806235
No. Tel: 04-9809771
No. Tel: 04-9805692
No. Tel: 04-9809720
No. Tel: 04-9457600
No. Tel: 04-9493282
No. Tel: 04-9809836
No. Tel: 04-9864768
No. Tel: 04-9808089
No. Tel: 04-9809699
No. Tel: 04-9383439
No. Tel: 04-9456255
No. Tel: 04-9774360
No. Tel: 04-9866382
No. Tel: 04-9864737
No. Tel: 04-9441842
No. Tel: 04-9381930
No. Tel: 04-9383825
No. Tel: 04-9381815
No. Tel: 04-9774690
No. Tel: 04-9774489
No. Tel: 04-9777366
No. Tel: 04-9853487