Statistik Bilangan Staf

Jabatan Kesihatan Negeri Perlis

KAKITANGAN JABATAN KESIHATAN NEGERI PERLIS

SEHINGGA 31 MAC 2024

 

PROGRAM PENGURUSAN TERTINGGI PENGURUSAN & PROFESIONAL SOKONGAN I SOKONGAN II JUMLAH
PENGURUSAN  1 12 50 13 76
RAWATAN PERUBATAN 9 362 1256 339 1966
KESIHATAN AWAM 0 213 800 217 1230
KESIHATAN PERGIGIAN 0 78 197 63 338
PERKHIDMATAN FARMASI 0 26 4 2 32
KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN 0 15 56 10 81
JUMLAH PERJAWATAN 10 706 2363 644 3723

 

JAWATAN JUMLAH
PEGAWAI PERUBATAN 371
PEGAWAI PERGIGIAN 79
PEGAWAI FARMASI 126
JURURAWAT TERLATIH 941
JURURAWAT MASYARAKAT 287
PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN 261

 

Sumber:

  1. Unit Sumber Manusia, Bahagian Pengurusan, JKN Perlis.