Lain-Lain Informasi

Kesihatan Negeri Perlis

Panduan Amalan Klinikal (Clinical Practice Guidelines) merupakan panduan yang dibentuk untuk digunapakai oleh anggota kesihatan dalam pengendalian satu-satu penyakit berdasarkan bukti saintifik yang terkini.

Namun, buku panduan amalan klinikal yang diterbitkan ini telah diedarkan ke fasiliti kesihatan seluruh negara bagaimanapun cetakannya
adalah terhad. Oleh yang demikian, softcopy boleh diperolehi untuk capaian terus daripada:

Laman sesawang Kementerian Kesihatan Malaysia

http://www.moh.gov.my/index.php/pages/view/133 atauLaman sesawang Akademi Perubatan Malaysia
http://www.acadmed.org.my atauAplikasi mudah alih MyMaHTAS pada peranti android dan IOS