KENYATAAN AKHBAR KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA