Pencapaian Jabatan

Kita menghargai idea-idea baru, inovasi dan kreatif.
Nilai Dan Budaya

MS ISO 9001:2008

SIRIM QAS International Sdn. Bhd. dan IQNet dengan ini mengesahkan Jabatan Kesihatan Negeri Perlis telah melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti yang menepati ISO 9001:2008.

Amalan Persekitaran Berkualiti

Jabatan Kesihatan Negeri Perlis telah menerima Sijil Pengiktirafan Amalan Persekitaran Berkualiti oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia (Malaysia Productivity Corportation) pada tahun 2013.

Pencapaian Portal

Portal Jabatan Kesihatan Negeri Perlis mencapai Kategori 4 Bintang Dalam Penarafan Malaysia Government Portal and Website Assessment (MGPWA) Pada Tahun 2014.

Maklumat Lain

No. Persijilan: AR 4325
Tempoh : 08 Jun 2016 - 14 September 2018
Ke arah persijilan semula mengikut perkembangan semasa.

Penerapan Budaya Korporat

Kami

Semua anggota bekerja sebagai satu pasukan untuk mencapai matlamat yang sama.

Sedia

Sentiasa bersiap sedia untuk memberi perkhidmatan secara profesional.

Membantu

Ikhlas semasa memberi bantuan dan menjalankan tugas.