Jabatan Kesihatan Negeri Perlis menyediakan *Perkhidmatan Kesihatan Mental dan Psikososial* kepada petugas kesihatan, petugas agensi lain serta orang awam sepanjang tempoh Pandemik Covid 19.

Berikut disertakan hasil analisa data bagi intervensi sokongan psikologi yang telah diberikan sepanjang tempoh Pandemik Covid (18 Mac 2020 hingga 19 Jun 2020).